Blog

Dịch vụ Tư vấn phát triển đối tác Quỹ đầu tư của TNA

Đội ngũ TNA triển khai dịch vụ Tư vấn phát triển đối tác Quỹ đầu tư cho doanh nghiệp SME

Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp F&B, đội ngũ Tiến Nguyễn Associates (TNA) luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các chuỗi thương hiệu mỗi khi cần đến sự hỗ trợ nguồn lực chuyên môn cao để xây dựng chiến lược kinh doanh đột phá. […]

Thị trường M&A đang tiềm năng hơn bao giờ hết

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras facilisis faucibus odio arcu duis dui, adipiscing facilisis. Urna, donec turpis egestas volutpat. Quisque nec non amet quis. Varius tellus justo odio parturient mauris curabitur lorem in. Pulvinar sit ultrices mi ut eleifend luctus ut. Id sed faucibus bibendum augue id cras purus. At eget euismod […]

Thị trường M&A đang tiềm năng hơn bao giờ hết 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras facilisis faucibus odio arcu duis dui, adipiscing facilisis. Urna, donec turpis egestas volutpat. Quisque nec non amet quis. Varius tellus justo odio parturient mauris curabitur lorem in. Pulvinar sit ultrices mi ut eleifend luctus ut. Id sed faucibus bibendum augue id cras purus. At eget euismod […]

Thị trường M&A đang tiềm năng hơn bao giờ hết 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras facilisis faucibus odio arcu duis dui, adipiscing facilisis. Urna, donec turpis egestas volutpat. Quisque nec non amet quis. Varius tellus justo odio parturient mauris curabitur lorem in. Pulvinar sit ultrices mi ut eleifend luctus ut. Id sed faucibus bibendum augue id cras purus. At eget euismod […]